Timeout mot serveren

Denne guiden går igjennom hvordan man kan øke tiden som e-postprogrammet har på seg for å koble til og hente/synkronisere e-postkontoen din

Den normale innstillingen er i mange tilfeller 1 minutt men vi viser hvordan man endrer denne innstillingen i noen av de vanligste e-postprogrammet på markedet.

Microsoft Outlook 2007/2010/2013

I Outlook 2007/2010/2013 åpner du opp Kontoinnstillinger/ Account settings. Der velger du deretter den e-postkontoen du vil redigere og i den ruten som følger velger du Flere innstillinger/More settings.

Under tittelen Avansert har du valget Server Timeout. Denne forandrer du til for eksempel 5 minutter og trykker deretter på OK.Etter dette så velger du “Sende/ta imot” og venter på resultatet.

Windows Live Mail

I Windows Live mail så velger du “Konto” og deretter “Innstillinger”.
Under tittelen “Avansert” angir du da den nye verdien for “Server Timeout” til f.eks 5 minutter og trykker deretter på “OK”Etter det velger du “Sende/ta imot” og venter på resultater

Thunderbird 24.x

I Thunderbird så er fremgangsmåten litt mer avansert og man burde forandre verdien veldig forsiktig så man ikke forandrer feil verdi.

I menyen velger man “Verktøy”(eller de tre strekene som finnes til høyre) og deretter “innstillinger”I popup-ruten så finnes så valget “Avansert”> “Konfigurasjons redigere” som man åpner.

Her godkjenner men deretter at man har lest advarselen og leter deretter opp verdien “mailnews.tcptimeout”.Dette forandrer du til f.eks 300(Sekunder= 5 minutter). Steng ruten og klikk på “Hente”

Mac Mail/Office på Mac

Dessverre så kan man ikke utvide timeouten i disse e-postprogrammene foreløpig. Den løsningen vi da anbefaler er at man installerer e-postklienten Mozilla Thunderbird på sin mac-datamaskin og deretter bruke denne guiden for Thunderbird utvide timeout-tiden.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles