MX-kobler mot en IP-adresse

MX-kobling kan bare gjøres mot verdinavn (CNAME). For å løse dette, lages et verdinavn med kobling mot din IP-adresse (A-record) og stiller så inn en MX-kobling mot dette verdinavnet.

Legg for eksempel opp en ny adresse mail.mindomen.np (bytt mindomen.no med domenenavnet hos oss) i følge instruksjonene her.Deretter kan du lage MX-koblinger i følge denne beskrivelsen her.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles