Loopiasecure.com

Hvis du for øyeblikket bruker vår *.loopiasecure.com-løsning for å bruke vårt delte SSL-sertifikat på nettsiden din (for eksempel https://domene-no.loopiasecure.com), må du oppdatere det i henhold til følgende instruksjoner da *.loopiasecure.com-løsningen blir stengt 25. november 2019.

1. Bestill og aktiver et nytt SSL-sertifikat (valgfritt)

Hvis nettsiden din krever et SSL-sertifikat (for eksempel hvis du har en nettbutikk), kan du bestille et nytt moderne SSL-sertifikat direkte i Loopia Kundesone. Vi anbefaler at du bestiller og aktiverer det nye SSL-sertifikatet før *.loopiasecure.com-løsningen blir stengt (25. november 2019) for ikke å trenge å fullføre trinnene nedenfor to ganger.

Når SSL-sertifikatet ditt er aktivert og installert for nettsiden din må du konfigurere det slik at nettsiden svarer på https://. For å gjøre dette, bruk følgende guider:

Aktiver Let’s Encrypt for kontoen din – inkludert i Webhotell Gull

Hvis du har Webhotell Gul eller Webhotell Platina kan vi også aktivere Let’s Encrypt SSL-sertifikatet for kontoen din gratis (opptil 50 sertifikat i Gullpakken og opptil 200 sertifikat i Platinapakken). Hvert domene i kontoen din vil da motta sitt eget SSL-sertifikat som vi i Loopia deretter vedlikeholder og fornyer automatisk. Kontakt support@loopia.no for å aktivere Let’s Encrypt på kontoen din.

Les mer om SSL på Loopia på loopia.no/ssl

2. Oppdatere config-filen

Hvis du bruker WordPress/WooCommerce:

Koble til FTP-serveren vår og last ned og rediger filen i følgende katalogstruktur: /mindoman.se/public_html/wp-config.php

I denne filen må du finne følgende to rader:

define('WP_HOME','https://mindoman-se.loopiasecure.com');
define('WP_SITEURL','https://mindoman-se.loopiasecure.com');

…og endre til følgende:

define('WP_HOME','http://mindoman.se');
define('WP_SITEURL','http://mindoman.se');

Etter at du har redigert og lagret disse rader laster du opp filen til samme katalogstruktur som over: /mindoman.se/public_html/wp-config.php.

Hvis du bruker OpenCart:

Koble til FTP-serveren vår og last ned og rediger filen i følgende katalogstruktur: mindoman.se/public_html/admin/config.php

I denne filen må du finne følgende fire rader:

define('HTTP_SERVER', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/');
define('HTTPS_SERVER', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/image/');

…og endre disse til følgende:

define('HTTP_SERVER', 'http://mindoman.se/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://mindoman.se/');
define('HTTPS_SERVER', 'http://mindoman.se/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'http://mindoman.se/image/');

Du må også endre filen under /mindoman.se/public_html/config.php. Finn følgende rader:

define('HTTP_SERVER', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/');
define('HTTPS_SERVER', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/');

…og endre til følgende:

define('HTTP_SERVER', 'http://mindoman.se/');
define('HTTPS_SERVER', 'http://mindoman.se/');

Etter at du har redigert og lagret disse rader laster du opp filene til samme katalogstruktur som over: mindoman.se/public_html/admin/config.php.

Du er nå klar og kan besøke nettsiden på den nye nettadressen med https://.

Var denne artikkelen til hjelp?