E-postservere

For å koble med en e-postklient til våre e-postserevere bruker du følgende server. Noter at ditt brukernavn er hele e-postadressen og at vi krever autorisering/ godkjenning for utgående e-post .

Uten SSL

Denne informasjonen er for kobling uten SSL. Dette er det vanligste alternativet og virker i flest e-postklienter.

POP3

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 110

IMAP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 143

SMTP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 587 (ikke 25)

Med SSL

Om du vil bruke SSL så går dette også bra. Informasjonen blir som nedenfor:

POP3

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 995

IMAP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 993

SMTP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 465, alternativt 587 for visse klienter

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles