E-postmeldinger pr time

Våre e-post tjenester er tilpasset for vanlig e-post bruk. For å beskytte våre kunder for uønsket e-postutsending og relaterte forstyrrelser har vi begrensning når det kommer til antall e-postmeldinger man kan sende igjennom våre e-postservere.

Denne begrensningen er 200 e-postmeldinger eller mottagere pr time og den gjelder for alle konto, ikke pr e-post adresse eller domenenavn. Om man stiger over grensen så kommer ytterlige e-postmeldinger til å komme tilbake til brukeren.

Vi har jobbet med Get a Newsletter  (http://www.getanewsletter.com/) som innebærer at du får flere e-postmeldinger i måneden etter hvilken pakke du har.

LoopiaDNS: Gratis med 125 kontakter og 625 e-postmeldinger

Sølv Pakke: Gratis med 200 kontakter og 1000 e-postmeldinger

Gull Pakke: gratis med 300 kontakter og 1500 e-postmeldinger

Premium pakke: Gratis med 500 kontakter og 2500 e-postmeldinger

Du kan lese mer om Get a Newsletter på  https://www.loopia.no/nyhetsbrev/

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles