DNSer

DNSer er en kostnadsfri klient for Microsoft Windows. Klienten kjøres som en NT service og det finnes ingen grafisk grensesnitt utenom at alt styres fra en innstillings-fil..

Redigere innstillings-filen

I filen DNSerSvc.ini som følger med DNSer gjøres alle innstillinger som trengs. Du kan laste ned en eksempelfil med innstillinger her.

Det som må forandres i innstillings-filen er følgende: Under [source] må du skrive inn ditt brukernavn og passord for LoopiaDNS etter  User= og Pass=. Under [Srv1] forandrer du  mydomain.com til ditt domenenavn i LoopiaDNS,  mail.myserver.com til din e-postserver og passordet ditt og brukernavn. Husk at alt skal være på samme rad i filen:

URL=
http://dns.loopia.se/XDynDNSServer/XDynDNS.php?
system=custom
&hostname=mydomain.com
&myip=%s
&wildcard=ON
&mx=mail.myserver.comöö
&backmx=YES

User=
username

Pass=
password

Installere DNSer

DNSer består av bare to filer DNSerSvc.ini som inneholder innstillingene dine i tillegg til  DNSerSvc.exe som er applikasjonen. For å kunne avslutte installasjonen må du ha administrasjons rettigheter.

Begynn med å kopiere applikasjons-filen og din redigerte innstillings-fil til valgfri mappe. For å installere programmet skriver du: DNSerSvc.exe /install via kommandotolken  eller Start→Kjør. For å aktivere DNSer etter installasjonen må du starte om datamaskinen din eller kjøre  NET START DNSerSvc via kommandotolken eller Start →Kjør

 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles