DNSeditor: A og CNAME

For å lage en A- eller CNAME kobling, men vil beholde e-poststøtten hos oss, kan du gjøre koblingen i vår DNS-editor. Dette finner du  i kundesonen ved å klikke på domenet det gjelder, og så den blå knappen DNS-editor

I DNS-editor finner du blant annet to underdomener med navn @ og www. Disse kalles for “nakne domener” dvs domen uten www(eller annen underdomen) respektive med www (f.eks www.domenetmitt.no)

Byte av verdi  i eksisterende DNS-post

For å bytte eksisterende a-koblinger til en annen IP-adresse, er det enkleste å klikke på IP-adressen, redigere og lagre. Det er samme sak om du skal bytte ut en eksisterende CNAME-kobling til et annet hostname.

 

Bytting av type av kobling

Skal du istedenfor bytte ut en kobling fra A til CNAME eller omvendt, slett så den første koblingen (Rød knapp Ta bort til høyre for koblingens verdi)

Klikk så på den blå knappen Legg til record til høyre for underdomenets navn. Følgende retningslinjer gjelder:

  • Type: Her velger du hvilken type av adresse du vil koble mot. Om du vil koble mot en IP-adresse (Sifferserie) skal typer være A. Om du skal koble mot et annet hostname (domenenavn), velg CNAME for hoveddomenet (f.eks domenemitt.no) men bare for underdomener (f.eks underdomen.domenetmitt.no). Dette er på grunn av hvordan reglene for DNS-innstillingene er spesifisert.
  • TTL. Her skrivr du normalt 3600, eller om du har flere koblinger på underdomenet, samme TTL som ovenfor.
  • Data. Her legger du til den adressen som domenenavnet ditt skal kobles mot. Dette kan være en IP adresse om du har valgt type A eller et hostname om du har valgt CNAMW typen.

Ferdig!

Deretter er det bare å vente på at kobling slår igjennom. Dette kan ta noen minutter eller noen timer, Alt etter hvilken TTL-verdi du valgte (DVS antall sekunder) som du har hatt installert på domenet eller underdomenet det er snakk om.

En nødvendig forutsetning er også at våre navnservere brukes for domenene

For detaljer rundt navnservrerene se Bytte navnservrer.

 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles