Apple Mail (Yosemite)

Sette opp ny konto

Slik gjør du for å installere en -post konto i Mail. Denne guiden gjelder den svenske versjonen av Mail 8 som følger med Mac OS X 10.10 (Yosemite). Visse avvikelser kan forekomme mellom ulike versjoner og språk, Men det bør være enkelt å følge denne guiden selv om du bruker en annen versjon av Mail.

Start programmet i henhold til de medfølgende instruksjonene. Om du starter programmet for første gang, startes installasjons-guiden automatisk. Dersom ikke, Gå til  Mail menyen og velg Legg til konto.


macmailyo_smtp_1.png

I den første ruten velger du Legg til en e-post konto.


macmailyo_1.png

I neste rute legger du til ditt Navn. e-post adresse og passord.


macmailyo_2.png

Systemet kommer ikke til å sette opp e-post adressen automatisk, Men du vil få opp valget om å sette opp e-post adressen manuelt.


macmailyo_3.png

Velg så om du vil koble til via IMAP eller POP. Om du skulle være usikker på hva du skal velge, så anbefaler vi å bruke IMAP..

Angi videre følgende:
E-postserver: mailcluster.loopia.se
Brukernavn: <Din e-postadresse>
Passord: <passordet til din e-postadresse>


macmailyo_4.png

I neste rute for utgående e-post (SMTP) så angir du samme informasjon igjen for å kunne sende e-post fra kontoen.


macmailyo_5.png

Klikk så på opprett for å begynne å bruke din e-post adresse.

Redigere en eksisterende konto

Dersom du allerede har lagt din konto inn i Mail, Men for eksempel ikke kan motta eller sende e-post, kan det være nødvendig å endre avanserte kontoinnstillinger. Du finner disse ved å gå inn på menyen for  Mail. Og så videre til Innstillinger og videre til Konto.

Server for utgående e-post SMTP

Velg din e-post konto i menyen til venstre. Klikk så på rullemenyen for Server, utgående e-post (SMTP). Klikk så på Redigere SMTP.serverliste.


macmailyo_smtp_2.png

Sjekk at Servernavn står oppført som mailcluster.loopia.se og gå så videre til feltet Avansert.

Om du ønsker å bruke SSL (Kryptert,anbefalt) Kryss av for Bruk SSL (Secure Sockets Layer). Du må også kontrollere at autorisering er satt til passord. Og så sette inn hele e-post adressen i Brukernavn,og skrive inn det tilhørende passordet uavhengig av om du velger SSL eller ikke.

Klikk så på OK for å lagre innstillingene.


macmailyosmtp.png

Server for innkommende e-post IMAP

I menyen ti venstre velger du din e-post konto. Klikk så på under menyen Avansert. Sjekk at Port er satt til 993 dersom du vil bruke SSL (anbefales). Eller sett den på 143 for å kunne ta imot e-post meldinger.

Kontroller at Autorisering er satt til Passord:


macmailyo_imap.png

Nå er endringene av din e-post konto fullført.

 

Var denne artikkelen til hjelp?