PHP till MySQL

Kobling av PHP till MySQL

Om du vil koble PHP opp mot MySQL benytter du deg av følgende kode. Bytt ut bruker informasjonen  med de...
  • 1667