php.ini

Redigere php.ini

Det går ikke å redigere php,ini i din konto. Man kan derimot via en .htaccess-fil legge inn et flertall med innstillinger.... [...]

Read More... from Redigere php.ini