MSSQL

MSSQL

Denne guiden viser hvordan du kobler til en MS SQL.database som du har laget hos oss. Vi anbefaler at du... [...]

Read More... from MSSQL

Importere en MySQL-database

Begynn med å  logge inn i phpMyAdmin. For å laste tilbake tidligere backup klikker du på kategorien “Importere“. Klikk så på... [...]

Read More... from Importere en MySQL-database