merverdiavgift

Omvendt avgiftsplikt

Omvendt avgiftsplikt beregnes når en kunde som er bosatt i Norge kjøper så kalde ”fjernleverbare tjenester” fra utlandet. Til ”fjernleverbare...
  • 2822