Omvendt avgiftsplikt

Omvendt avgiftsplikt beregnes når en kunde som er bosatt i Norge kjøper så kalde ”fjernleverbare tjenester” fra utlandet. Til ”fjernleverbare tjenester” regnes for eksempel elektroniske tjenester som webhotell etc.

Ved salg til næringsdrivende eller offentlig virksomhet (kunder som har et
organisasjonsnummer) som er basert i Norge skal fakturering skje uten moms.
Det ligger da hos kjøperens (kundens) ansvar å beregne og betale moms til norske myndigheter.

Ved salg til privat person (kunder som ikke har organisasjonsnummer) som er bosatt i Norge skal faktureringen skje med norsk moms (25%). Dette er ifølge en særskilt regulering som trådte i kraft. Selgeren (det vil si Loopia AB) er skyldige å beregne og betale moms til norske myndigheter. Loopia AB har valgt å gjøre dette via en forenklet momsregistrering (VOES).

 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles