mail kobling

MX-kobler mot en IP-adresse

MX-kobling kan bare gjøres mot verdinavn (CNAME). For å løse dette, lages et verdinavn med kobling mot din IP-adresse (A-record) og... [...]

Read More... from MX-kobler mot en IP-adresse