imporetre

Importere en MySQL-database

Begynn med å  logge inn i phpMyAdmin. For å laste tilbake tidligere backup klikker du på kategorien “Importere“. Klikk så på...
  • 1640