BSD-dialektene

Hvilken software bruker dere?

For våre Windows servere benytter vi oss av Windows 2003. Vi har SPLA-avtale (Service Provider License Agreement) med Microsoft. For...
  • 1415