Oppdatering

WordPress Manuell Oppdatering

Etter versjon 3.7 av WordPress har det blitt opprettet en funksjon som oppdaterer WordPress automatisk. Du blir også spurt om... [...]

Read More... from WordPress Manuell Oppdatering