mysqul

Logge inn i phpMyAdmin

phpMyAdmin er et verktøy for å administrere MySQL-databasene dine. Når du er innlogget i Loopia Kundesone finner du en liste over databasene... [...]

Read More... from Logge inn i phpMyAdmin

Gjenopprette en MySQL-database

Av og til hender det at man må gjenopprette databasen sin. Derfor tar vi backup av din database hver natt... [...]

Read More... from Gjenopprette en MySQL-database