flytte database

Flytte en MySQL-database

For å flytte en MySQL-database må du først ha en eksport fil av den eksisterende databasen. Skal du flytte en database fra...
  • 1850