database koblingen

Max user connections

Dersom du får problemer med at grensen for max_user_connections er oppnådd, er det stor sannsynlighet at database koblingen ikke stenges på...
  • 2610