502

502 Bad Gateway

Dersom din side viser feilmeldingen “Bad gateway” kommer dette mest sannsynlig av en forstyrrelse på serveren. Disse feilmeldingene lager direkte...
  • 2606

Feilsider

Når en nettserver ikke kan levere en viss side så generer den en feilmelding. Det kan komme av at siden...
  • 2169