Sitebuilder: Hvordan virker Designer-verktøyet?

Verktøyet “Designer” hjelper deg å tilpasse temaer etter dine ønskemål når det kommer til farger, typeskrift og størrelse av paragrafer, titler osv.
Forandringene som du gjennomfører her skjer for hele siden. Det innebærer at flere tilpasninger som gjennomføres her kommer til å synes få flere undersider automatisk.

Du finner verktøyet ved å gå inn under tittelen “Side” og deretter velge “Designer”. Innstillingene er oppdelt i flere seksjoner:

Forhånd innstillinger
Farge
Tegnskrift
Layout
Alternativ
Knapper

Obs! Visse funksjoner kan savnes, det varierer på hvilken mal dom er valgt. For de fleste alternativene anbefales malene “Super Flat” og “Skyline”.

Forhånd innstillinger

Her kan du tilpasse sidens generelle utsende ved å velge mellom forskjellige forberedte fargeskjema, og skrifttype.

Farger

Å på egenhånd kunne forandre fargen på siden gir deg et mer unikt utseende mot besøkeren. Forklaringene for hver innstilling finner du her:

Bakgrunns bilde 

Forandret bakgrunns bildet .Valget å bare forandre fargen finnes også.

Bannerbilde

Denne innstillingen forandrer bildet som konstruert bakgrunn på hjemmesidens tittel. Det er også mulig å velge en farge.

Logotype
Her kan du velge den logoen son du vil ha på siden.

Bakgrunn for navigering
Forandrer meny bakgrunnen.

Navigering (valgt)
Bestemmer utseende på det menyvalget som man nå er inne under f.eks linken “Kontakt oss” i navigering menyen.

Navigering (Hovring)
Bestemmer utseende for hvordan menyvalget skal se ut når man har musepekeren over.

Hovedtittel
Bestemmer utseende for hjemmesidens hovedtittel.

Nettsidens Slagord
Utseende for sidens slagord, som oftest synes direkte under hovedtittelen.

Bakgrunn for innholdet
Bestemmer  utseende for innholdets bakgrunn, dvs den delen av hjemmesiden hvor du drar widgetsene dine som bilder, tekste og andre innhold.

Tittel nivå 2, 3, 4, 5, 6
Bestemmer utseendet for de forskjellige tittelstørrelsene.

Stykke tekst
Styrer utseende på hjemmesiden kropps-tekst

Sitatbokser Tekst
Forandrer utseende på teksten i sitatbokser.

Sitatbokser Bakgrunn
Forandrer utseende på sitatboksenes bakgrunn

Linker
Forandrer utseendet på linker.

Linker(Hovring)
Bestemmer utseende på linker når man har musepekeren over.

Linker (Besøkte)
Bestemmer utseende på linker man allerede har klikket på

Sidefot
I sidefoten viser kontoinformasjonen og adresseopplysning som man anga i begynnelsen av installasjonen. Med denne innstilling kan man forandre fargen for den teksten.

Sidefotens bakgrunnsfarge
Justerer sidefotens bakgrunnsfarge

Skrifttype

Her kan man forandre skrifttype på hver enkelt element på siden, amme som med hjelp av innstillingene under “Farger” som beskrives ovenfor kan justere fargene for. Disse innstillingene kan man forandre på siden man ønsker:

Teksttype familie
Her kan du forandre hovedavdeling skrifttypen. De som går å velge mellom er fra Google Fonts, som innebærer at de er frie til å bruke av alle og er standard i flere moderne nettlesere.

Skrifttype varianter
Bestemmer tekstens tykkelse. Her kan du f.eks. gjøre at teksten blir i fet stil.

Tekststørrelse
Bestemmer størrelsen på teksten.

Tekstdekorasjon
Her kan man legge til dekorasjon på teksten, f.eks at teksten skal være understreket.

Tekstavstand
Justerer avstanden mellom tegnene.

Linjehøyde
Justerer avstanden mellom radene.

Tekstforandring
Gir deg mulighet til å forandre så hele teksten er standard (stor bokstav i begynnelsen og deretter små), bare store bokstaver eller at hvert ord i en mening skal begynne med stor bokstav.

Tekstjustering
Her justerer man om man vil at teksten skal justeres til venstre, høyre eller i midten.

Layout

Denne delen lar deg justere det vertikale og horisontale avstandene for de forskjellige elementene på siden

Kvote Rundt Hovedteksten
Justerer kvoten rundt sidens innhold. Valget “Ingen” reduserer av stående til null.

Sidejustering
Bestemmer innholdets posisjon på siden.

Navigeringposisjon
Bestemmer menyens posisjon i sidens header. Valgene som finnes her er “Øverst og “Nederst”.

Avstand for navigering
Justerer avstander ,mellom de forskjellige menyvalgene.

Kvote rundt navigering
Her justerer man avstanden over, under og på siden av menyen.

Bannerns bredde
Bestemmer bredden på headeren på siden.

Kvote Rundt Bannern
Justerer avstander rundt den teksten eller bildet som du har i headeren.

Kvote rundt nettstedets slagord
Justerer avstanden rundt slagordet som finnes i headeren.

Avstanden for nettstedets slagord
Justerer kvoten mellom ordene i nettstedet i headeren.

Innholdets bredde
Forandrer bredden for innholdets del av siden, som er den delen hvor du legger til innholdet som tekst og bilder.

Kvote Rundt Innholdet
Styrer innholdets avstand mot sidene av skjermen, og sidefoten og header.

Sidejustering
Styrer hjemmesidens plassering på skjermen. Her finnes valgene øverst, midten og nederst.

 

Var denne artikkelen til hjelp?