E-post med JMail og autentisering

Vil du skrive et eget formular til hjemmesiden din anbefaler vi ASP-komponenten JMail som vi tilbyr. Med JMail er det mulig å aktivere autorisering som vi anbefaler for økt sikkerhet.

 

<%@LANGUAGE = VBSCRIPT%>
<%
If Request.Form("Submit") <> "" Then
 set msg = Server.CreateOBject("JMail.Message")

 msg.Logging = true
 msg.silent = true

 msg.AddRecipient "info@mindomen.no", "Navn"

 msg.From = Request.Form("From")
 msg.FromName = Request.Form("FromName")
  
 msg.Subject = Request.Form("Subject")
 msg.Body = Request.Form("Message")

 msg.MailServerUserName = "info@mindomen.no"
 msg.MailServerPassword = "passord"

 If not msg.Send("mailcluster.loopia.se:587") Then
  Response.write "<pre>" & msg.log & "</pre>"
 Else
   Response.write "Message sent succesfully!"
 End If
End If
%>

<html>
 <head>
  <title>Formular siden</title>
 </head>
<body>
<form name="jmail" method="POST" action="">

 Namn:
 <input type="text" name="FromName">
 E-postadress:
 <input type="text" name="From">
  Uppge ert ärende
 <select name="Subject" size="1">
 <option value="Help">Hjelp</option>

 <option value="Tips">Tips</option>
 <option value="Other">Øvrig</option>
 </select>
  Oppgi ærede deres:
 <textarea name="Message"></textarea>

 <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

Was this article helpful?

Related Articles